“Elk event vraagt om een aanpak op maat”

juli 19, 2019 3 minuten leestijd

Overal waar mensen samentroepen, wordt veiligheid een hot topic. Steve Van Hijfte en Benny Hemmerechts van Securitas gunnen ons een blik achter de schermen.

Voor elk event moet worden nagedacht over een aanpak op maat. Hemmerechts: “Events zijn per definitie verschillend. Zeker bij sportevenementen zijn er meerdere parameters die een impact hebben: het type sport, de supporterscultuur (bijvoorbeeld rivaliteit bij voetbal), de locatie, het stadion, de sporthal, een tijdelijke opstelling zoals bij cyclocross, wedstrijden op de openbare weg zoals bij wielrennen, enz.

De impact is dikwijls ook ver buiten de locatie zelf voelbaar, denk maar aan mobiliteit en verkeer, geluidsoverlast of internationale wedstrijden waarbij er supporters en deelnemers in de nabije omgeving moeten overnachten. Het zijn allemaal bepalende aspecten voor het veiligheidsplan. Een grondige risicoanalyse is dus onmisbaar.

Door zijn ervaring en expertise is Securitas de perfecte partner om aan de hand van deze risicoanalyse mee de krijtlijnen uit te zetten voor de opmaak van het veiligheidsplan in samenwerking met de organisatoren, politie, brandweer, eerste hulpdiensten en andere betrokken partijen.”

Installatie en implementatie

“Een belangrijke stap na de opmaak van zowel de risicoanalyse als het volledige veiligheidsplan is de installatie en de implementatie”, aldus Van Hijfte. “Securitas is de absolute koploper op het vlak van installatie en integratie van een tijdelijk of permanent commandocentrum (CPOPS).”

“Zo’n gecentraliseerd commandocentrum vormt het kloppende hart van het volledige veiligheidsorgaan, waar alle actuele informatie en mogelijke complicaties meteen gedetecteerd, geëvalueerd en aangepakt worden. Onze systemen – camera’s, controlesystemen,… – en professionals garanderen een nauwgezette opvolging in samenwerking en overleg met andere bevoegde instanties.”

“Tijdens verschillende veiligheidsvergaderingen worden risico’s getaxeerd en stellen we een draaiboek op rond de te nemen acties. Ook bij rampen blijkt de beschikbaarheid van onze systemen en mensen vaak een meerwaarde. Afhankelijk van de impact ligt natuurlijk alle beslissingsbevoegdheid bij de officiële instanties, maar jarenlange samenwerking heeft ondertussen gezorgd voor een vertrouwensrelatie waarbij onze expertise vaak geraadpleegd en gewaardeerd wordt.”

Uitbesteden aan professionals

Hemmerechts: “Vroeger stonden organisaties en sportclubs voornamelijk zelf in voor het organiseren en bewaken van de veiligheid op hun events. Nu doen zij steeds vaker een beroep op professionals om de veiligheid van toeschouwers, deelnemers en de omgeving te garanderen. In het domein ‘sportevenementen’ is Securitas marktleider.”

“We mogen zeggen dat we het segment ‘eventbewaking’ zelf hebben uitgelicht en ontwikkeld én dat we dit voortdurend verder optimaliseren. Dat houdt in dat we sterk inzetten op technologie, professioneel personeel en kennisverbreding. Als grootste gespecialiseerde speler zijn we in staat om te anticiperen op alle noden en uitdagingen binnen dit vakgebied.”

Mensen, technologie en kennis

“Bij Securitas focussen we op drie grote domeinen: mensen, technologie en kennis”, gaat Hemmerechts verder. “Op het vlak van technologie hebben we als privéspeler het grote voordeel om de ontwikkeling en inzet van middelen helemaal te kunnen toespitsen op de actuele noden en evoluties. We houden hier meer dan gelijke tred en nemen niet zelden het voortouw.”

“Denk bijvoorbeeld aan camerabewaking: wanneer er op een locatie al camera’s aanwezig zijn, kunnen deze beelden geïntegreerd worden in onze CPOPS. Zo garanderen we een volledig overzicht.”

“Ook bij tijdelijke locaties of evenementen die zich geografisch breed uitstrekken – zoals wielerwedstrijden – beschikt Securitas over mobiele camera’s, drones, enz. Bijkomend gebruiken we softwaretoepassingen die beweging en warmtebronnen detecteren en de densiteit van een mensenmassa in kaart brengen om de crowdcontrol te ondersteunen.”

Vroeger werd veiligheidspersoneel vooral geassocieerd werd met robuuste ‘kleerkasten’. Vandaag zijn people skills minstens even belangrijk.

“Al deze technologieën worden vanuit privé-initiatieven ontwikkeld, waardoor Securitas vaak over de meest geavanceerde middelen beschikt. Hiervoor kunnen we terugvallen op een grote interne knowhow, maar uiteraard kijken we ook verder dan dat.”

“Zo zetten we in op de ‘Triple Helix’ als partner van INNOS, een netwerkorganisatie waarin overheden, bedrijven en kennisinstellingen de krachten en expertise bundelen. Zo is Securitas ook betrokken bij een doctoraatsonderzoek dat het functioneren van een veiligheidsnetwerk in het kader van sportevenementen analyseert. Techniek en kennisverwerving gaan logischerwijze hand in hand.”

Autoriteit versus ‘people skills’

“Dit alles kan natuurlijk pas echt renderen in de handen van bekwame professionals”, aldus Van Hijfte. “Hierbij streven we naar een perfecte mix tussen kennis, persoonlijkheid en ervaring. We zijn voor openstaande vacatures voortdurend op zoek naar mensen die beantwoorden aan een bepaald profiel, die we dan opleiden in de Securitas Academy en tijdens hun loopbaan permanent begeleiden.”

“Dit ‘juiste profiel’ is ook sterk geëvolueerd. Waar veiligheidspersoneel vroeger vooral geassocieerd werd met robuuste ‘kleerkasten’, is er nu sprake van een veelzijdigere invulling. ‘Hospitality’ is nu minstens even belangrijk; onze mensen moeten de ’klant van de klant’ gastvrij ontvangen en tegelijk de veiligheid bewaken.”

“We zoeken dus mensen die een zekere autoriteit uitstralen, maar ook over people skills beschikken en koelbloedig kunnen zijn. De lat ligt hoog: deze mensen zijn immers het aanspreekpunt en visitekaartje van onze klanten.”

Geschreven door Sijmen Goossens en gepubliceerd in het dossier Veiligheid in De Standaard.